شاتکریت سریلانکا ۳

تاثیر نوع خاک از نظر طبقه بندی لرزه ای بر طرح بهسازی ساختمان های بنایی با روش شاتکریت

رشد روز افزون جمعیت شهری و نیاز به صنعتی سازی ساختمان، رویکرد جدیدی بود که موجب شد ساخت دستگاه هایی که به طور تخصصی در تولید انبوه ساختمان به کار می رود در دستور کار واحد R&D این مجموعه قرار گرفته و با این هدف دستگاه های مخصوص پروژه های گود برداری شهری و تهویه ی فضاهای پارکینگ و همچنین بتن پاش های کوچک تولید و در اختیار بهره برداران این مجموعه قرار گرفت.

در ادامه طی یک مقاله به توضیحات کامل میپردازیم.