تونل کندوان

تونل کندوان تونلی است در جاده کرج - چالوس. این تونل در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۱۷ افتتاح گردید. قبل از احداث این تونل، راه میان کرج و چالوس پنج ماه از سال غیر قابل تردد بود.کار ساخت این تونل با ادوات و ابزار آن سالها، تنها سه سال به طول انجامید.گفتنی است که عملیات تعریضی که از سال ۱۳۷۴ بر روی تونل آغاز شد.

در سال 1374 طرح پیشنهادی تعریض تونل از سوی وزارت راه و ترابری آغاز شد. با توجه به قدمت تونل و تضعیف توده سنگ و خاک اطراف سقف و دیواره تونل و همچنین وجود آب زیرزمینی در کل مسیر تونل و شسته شدن مصالح و انحلال برخی سنگ ها، در حین عملیات تعریض و با تخریب پوشش تونل قدیمی، مشکلاتی همچون ناپایداری و ریزش در بخش هایی از تونل رخ داد. عملیات تعریض در سال 1381 پس از هفت سال به پایان رسید