۰۲۱۵۱۳۰

۰۲۱۵۵۲۵۶۲۶۲

۰۲۱۵۵۲۵۶۲۰۰

تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، مجتمع صنعتی چهاردانگه، خیابان کاوه (هفدهم)، پلاک ۱​

info@tajhiztunnel.com