شاتکریت سریلانکا ۱

تونل سریلانکا با حضور مهندس گل پرور جهت آموزش نحوه استفاده از دستگاه‌ها