شاتکریت3105

تصاویر دهمین کنفرانس تونل ایران آبان ماه ۱۳۹۲ هتل المپیک با حضور وزیر سابق مسکن و شهر سازی

تصاویر دهمین کنفرانس تونل ایران آبان ماه ۱۳۹۲ هتل المپیک با حضور وزیر سابق مسکن و شهر سازی آقای عباس آخوندی و افتتاح غرفه تجهیز تونل توسط ایشان.توضیحات آقای مهندس گل پرور در باره دستگاه های شرکت تجهیز تونل. دریافت لوح تقدیر انجمن تونل از دستان وزیر مسکن و شهرسازی