شاتکریت_2018-07-28_14-14-14

نمایشگاه سد و تونل سال ۱۳۹۶ هتل المپیک

نمایشگاه سد و تونل سال ۱۳۹۶ هتل المپیک با حضور رئیس انجمن تونل ایران و معاون محترم وزیر و افتتاح محصول جدید غرفه تجهیز تونل توسط ایشان.با همراهی جناب آقای رچنر مدیر محترم شرکت مولهازر آلمان در غرفه تجهیز تونل و همکاری متقابل هر دو مجموعه جهت صادرات پمپ های بتن پاش به آلمان