Picture123

نکات اجرایی شاتکریت چیست

دانستن این موضوع که نکات اجرایی شاتکریت چیست به شما کمک می‌کند تا بتوانید ماده‌ای با کیفیت بیشتر را به دست آورید. برخی از این نکات در ادامه آورده شده‌اند:

  • حداکثر اندازه دانه‌ها در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران به 10 تا 20 میلی‌متر محدود می‌شود.
  • نسبت وزنی مناسب سنگدانه به سیمان برابر 3.5 تا 4 است
  • محدود کردن نسبت آب به سیمان به 0.4 در شاتکریت تر
  • استفاده از سیمان با عیار 350 تا 450 کیلوگرم بر مترمکعب در روش تر
  • برنامه‌ریزی برای دستیابی به مقاومت مشخصه 28 روزه بین 35 تا 55 مگاپاسکال