28e823de-c875-46ed-9507-e74df3d61c3618

نکات ایمنی در زمان کار با شاتکریت چیست؟

علاوه بر این نکات اجرایی که باعث افزایش کیفیت این ماده و پوشش ایجادشده با استفاده از آن می‌شوند؛ یک سری نکات ایمنی هم در زمان کار باید موردتوجه قرار بگیرند. اگر می‌خواهید بدانید اصلی‌ترین نکات ایمنی در زمان اجرای شاتکریت چیست این بخش را از دست ندهید:

  • در زمان به کارگیری نوع خشک در محیط‌هایی که احتمال انفجار در آن‌ها وجود دارد باید رعایت کنید؛ زیرا نوع خشک حاوی الکتریسیته ساکن است و می‌تواند منجر به بروز حادثه شود.
  • سنگدانه‌هایی که از سطح کار پس زده می‌شوند؛ سرعت بسیار زیادی دارند. به همین دلیل در حین کار باید مراقب چشم‌ها و اعضای بدن خود باشید.
  • از لباس‌های یکپارچه استفاده کنید تا سیمان پخش شده به پوست شما آسیب نزند.
  • استفاده از ماسک به دلیل محیط قلیایی ایجادشده در کارگاه‌های شاتکریت ضروری است.
  • استفاده از عینک‌های دارای آب پاش و برف پاک کن
  • ترکیب کردن شیرابه‌های شاتکریت با آب آهک و زاج سفید برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست