T302-3

چرا باید به بتن شاتکریت ماده افزودنی را اضافه کرد؟

به دلیل بالا بودن سرعت کار در فرایند پاشش، سنگ‌دانه‌های مخلوط ممکن است کمانه کرده و پرت شوند. برای جلوگیری از این موضوع و یا کاهش پرت کار، باید افزونه‌هایی را مانند دوده سلیسی به شاتکریت اضافه کرد. این کمانه کردن شاتکریت در حین کار باعث می‌شود که ویژگی‌های بتن پاشیده شده بر روی سطح تا حدی با ویژگی‌های بتن مخلوط شده متفاوت باشد. به همین دلیل باید در زمان ساخت مخلوط این تفاوت را در نظر گرفت و با استفاده از افزونه‌ها، این موضوع را به حداقل رساند. علاوه بر اینکه افزونه‌ها پرت کار را کاهش داده و مانع از کمانه کردن سنگ‌دانه‌ها، به‌ویژه سنگ‌دانه‌های درشت می‌شوند؛ با این کار می‌توان فرایند اجرای سقف‌های منحنی و قوسی شکل را نیز ساده‌تر کرد. علاوه بر این، افزونه‌ها چسبندگی بتن را افزایش داده و می‌توانند سرعت مسدود کردن درزها و آب‌بندی سطح را بالا ببرند.