نمایشگاه سد و تونل سال ۱۳۹۶ هتل المپیک

نمایشگاه سد و تونل سال ۱۳۹۶ هتل المپیک با حضور رئیس انجمن تونل ایران و معاون محترم وزیر و افتتاح محصول جدید غرفه تجهیز تونل توسط ایشان.با همراهی جناب آقای رچنر مدیر محترم شرکت مولهازر آلمان در غرفه تجهیز تونل و همکاری متقابل هر دو مجموعه جهت صادرات پمپ های بتن پاش به آلمان

تصاویر دهمین کنفرانس تونل ایران آبان ماه ۱۳۹۲ هتل المپیک با حضور وزیر سابق مسکن و شهر سازی

تصاویر دهمین کنفرانس تونل ایران آبان ماه ۱۳۹۲ هتل المپیک با حضور وزیر سابق مسکن و شهر سازی آقای عباس آخوندی و افتتاح غرفه تجهیز تونل توسط ایشان.توضیحات آقای مهندس گل پرور در باره دستگاه های شرکت تجهیز تونل. دریافت لوح تقدیر انجمن تونل از دستان وزیر مسکن و شهرسازی