Air Transfer Duct

داکت‌های انتقال هوا در دو شاخه ساده و مسلح تولید می شود. تمام اتصالات پارچه‌های بکار رفته در این داکت‌ها،
از نوع جوش و ولکانیزه و عرض جوش ۵۰ میلیمتر است که از نشتی هوا در اتصال داکت‌ها و نقاط تماس لبه‌های
پارچه جلوگیری می‌کند. برای آویزان کردن داکت‌ها قالب‌های فلزی ضد زنگی تعبیه شده که به راحتی در محل‌هایی
که به فاصله یک متری از هم در طول داکت از قبل تجهیز شده قرار می‌گیرند. در صورت بالا رفتن قطر داکت از
۱۲۰ سانتی متر از دو رشته موازی برای آویزان کردن داکت استفاده می‌شود. هر دو تکه داکت به وسیله یک زیپ
پلاستیکی به هم متصل می‌شود و برای جلوگیری از هر آسیبی، یک لایه پارچه روی آن را خواهد گرفت.

داکت‌های مسلح
این داکت‌ها برای انتقال هوا در محل‌هایی که چرخش داکت زاویه زیادی داشته و یا در سیستم مکشی استفاده
می شود. به عنوان نمونه، زمانی که انتقال هوای کاشی از یک فن که افقی نصب شده به داخل چاه تهویه مدنظر
باشد یکی از بهترین گزینه‌ها استفاده از داکت مسلح است. در محیط خارجی داکت‌های مسلح، میله‌هایی به
فاصله ۱۰ سانتی متر تعبیه شده که باعث شکل پذیری داکت بدون خم شدگی در آن می‌شود. این داکت‌ها در
طول‌های ۱۰ متری و با قالب‌های مخصوص در محیط مناسب تولید شده و برای اتصال آنها به دیگر داکت‌ها، از زیپ‌های پلاستیکی استفاده می‌شود.

وزن Strength Tensive Strength Tear حـداقل دما حداکثـر دما
GSM Cm 5/N – weft / Wrap Cm 5/N – weft / Wrap سانتیگراد سانتیگراد
600 2000. Approx 320. Approx 20- 70
700 2500. Approx 400. Approx 20- 70
800 2500. Approx 400. Approx 20- 70

تعمیر داکت های پاره شده:
در اکثر تونل‌ها به دلایل مختلف از جمله برخورد سنگ یا ماشین‌های راهسازی و حفاری، بدنه داکت ها پاره شده
و به دلیل نشت هوا، راندمان سیستم‌های هوا رسانی به شدت کاهش می‌یابد. در جهت رفع این مشکل، تجهیز
تونل، تولید پارچه‌هایی مسلح به زیپ با قطر کوچکتر از قطر داکت را آغاز کرده و به راحتی ترمیم محل
پارگی داکت امکان پذیر است. این اتصاالت در طول های ۱ ،۲ ،۳ و ۵ متری قابل ارائه است.

اطلاعات بیشتر